Okulöncesi Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Önemi ve Başarılı Bir Kütüphane Örneği

Arif Yılmaz

Öz

Bu çalışma ile erken çocukluk döneminde kaliteli eğitim programlarının ve ki­taplara erişimin önemi ortaya konmakta ve bu bağlamda halk kütüphanelerinin çocuk bölümlerinin ne kadar önemli bir misyona sahip oldukları hatırlatılmaya çalışılmaktadır. Bu makale tanımlayıcı bir çalışmadır ve çalışmada niteliksel yön­tem kullanılmıştır. Monroe İlçe Halk Kütüphanesi (MİHK) verileri toplanırken, gözlem, görüşme ve belge toplama teknikleri kullanılmış ve veriler bu doğrultuda analiz edilmiştir. Bulgular IFLA 'nın “Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Rehberi”nde bahsedilen on ana başlık altında değerlendirilmiştir. Sonuçlar gös­termektedir ki MİHK sistemi çocuklara yönelik olarak IFLA standartlarına göre oldukça başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Ancak, bu çalışma ayrıca şunu göstermektedir ki, ele alınan konuda örnek olabilmek ve gerekliliklerin yerine gelebilmesi için kütüphanelerin güçlü bir mali yapı ve toplum desteğine ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler


Erken Çocukluk Eğitimi; Okulöncesi Eğitim; Okulöncesi Çocuklar; Çocuklara Verilen Kütüphane Hizmetleri; Çocuk Kütüphaneleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##