İskandinav Ülkelerinde Arşivcilik Eğitimi

Muhammet Hanefi Kutluoğlu, İshak Keskin

Öz

Her ülkenin kendi belgesel mirasını oluşturan arşivlerin personel ihtiyaçlarını eğitim yoluyla giderme sorumluluğu bulunmaktadır. Eğitim ise, gelenek, tarihi miras ve bilimsel gereklilikler doğrultusunda şekillendirilebilir ve buna paralel olarak uygun bir eğitim modeli seçilebilir. İskandinav ülkeleri de gelenek, ihtiyaç ve tarihi miras doğrultusunda kendilerine mahsus birden fazla model belirleme yoluna gitmişlerdir.

Bu çalışmada, İskandinav ülkelerinde arşivcilik geleneğinin nasıl oluştuğu, arşivcilik eğitiminin nasıl yürütüldüğü ve Avrupa’da yaşanan gelişmelerden nasıl etkilendiği üzerinde durulmuştur. Böylelikle, Avrupa ülkelerinde uygulanan arşivcilik eğitimiyle İskandinav ülkeleri arşivcilik eğitimi arasındaki ilgi karşılaştırmalı bir yöntemle ele alınmış, buradaki eğitimin diğer ülkelerdeki uygulamalara yakınlığı ve benzerliği belirlenmeye çalışılmıştır; son olarak, arşivcilik eğitiminin mevcut durumu ve bu konuda nelerin yapılması gerektiği değerlendirilmesine yer verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Arşivcilik; arşivcilik eğitimi; İskandinav arşivcilik geleneği; Avrupa’da arşivcilik eğitimi; arşiv okulları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##