Bilgi Teknolojilerinin Kütüphane/ Bilgi-Belge Merkezlerine Etkisi: Toplumsal, Yapısal, Yönetsel ve İşlevsel Açılardan Bir İnceleme

Mesut Kurulgan

Öz

Bilimsel ve kültürel mirasın korunması bağlamında kütüphane/bilgi-belge merkezlerinin amacı; yurt­içi ve dışında toplum kültürünü araştırmak, belgelemek, arşivlemek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu çalışmada, kökeni M.Ö. 3500’lü yıllara dayanan kütüphanelerin geleneksel yapıdan dijital yapıya dönüşümü kapsamında, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin bu kurumlara yapısal, işlevsel ve yönetsel açılardan getirdiği yenilikler incelenmektedir. Çalışmada ayrıca, bilgi teknolojisinin kütüphane/bilgi-belge merkezlerinin etkin kullanımını sağlamak için alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


bilgi teknolojisi; kültürel miras; kültürel mirasın korunması; somut olmayan kültürel miras; kütüphane ve bilgi-belge merkezleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##