Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları

Türkay Henkoğlu, Bülent Yılmaz

Öz

Avrupa ekonomisinin gelişimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve bilgi toplumu dönüşüm süreci ile yakın ilişkilidir. Fakat bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım riskleri, kullanıcıların teknolojinin kullanımına olan güvenini azaltmakta ve ekonominin canlanmasına engel olmaktadır. Bu nedenle; özellikle son 20 yıl içinde AB bilgi politikaları içinde bilgi güvenliğine büyük önem verilmiş ve birçok direktif ve tavsiye kararı yayımlanmıştır.

Bu çalışmada; AB bilgi güvenliği politikalarını şekillendiren unsurların, politikaların amaçlarının, nasıl uygulandığının ve etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bilgi güvenliği politikalarının kapsamı ve önemi, çok yönlü ve kapsamlı bir kuramsal bilgi güvenliği modeli olan McCumber bilgi güvenliği modeli üzerinde irdelenmiştir. Bilgi güvenliği ile ilgili olarak yayımlanmış AB direktifleri, AB komisyonu tarafından hazırlanan sözleşmeler, bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesinde etkili AB kuruluşları ve mevcut literatür incelenerek; AB bilgi politikaları içinde bilgi güvenliği konusunun yeri ve önemine dikkat çekilmiştir. Çalışma sonucunda; AB bilgi güvenliği politikalarının, ekonomi ve bilgi toplumu politikalarının önemli bir parçası olarak görüldüğü ve veri koruma direktifleri üzerinde güncelleme çalışmalarının 1995 yılından itibaren kesintisiz olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu politikaların günün gereksinimlerine yanıt verebilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


bilgi güvenliği politikaları; kişisel verilerin korunması; AB veri güvenliği; siber suçlar; McCumber Modeli; ENISA; dijital ajanda

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##