Teknik Hizmetler Sınıfına Geçişin Halk Kütüphaneciliğine Etkisi

Fatma Çöplü

Öz

Bakanlar Kurulu Kararı ile teknik hizmet kabul edilen kütüphanecilik mesleğine bundan sonra duyulacak toplumsal algı ve bu kararın Türkiye’deki Halk Kütüp­haneleri hizmetine olumlu yansımaları tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphaneleri; kütüphaneciler; özlük hakları; teknik hizmetler sınıfı

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##