WoS ve Scopus Veri Tabanlarının Karşılaştırması

Bülent Karasözen, Özlem Gökkurt Bayram, Burcu Umut Zan

Öz

Bu makale, Web of Science (WoS) ve Scopus veri tabanlarının içerik, konu başlıkları ve coğrafi dağılımları bakımından karşılaştırılmasını içermektedir. Ayrıca çalışma, WoS ve Scopus verilerine dayanılarak Türkiye ’nin 2000-2009 yılları arasındaki on yıllık dönemde Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarında yapılan yayınların analizi ile desteklenmiştir. On yıllık dönem içinde veri tabanlarında indekslenen yayınlar, yayın sayıları, ortalama büyüme oranları ve en fazla yayın yapılan konu başlıkları bakımından değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


atıf indeksleri; sanat ve beşeri bilimler; scopus; sosyal bilimler; Web of Science

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##