Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliğinin Kısa Tarihçesi ve Günümüz Uygulamaları

Halime Atıl Yörü

Öz

1969 yılında askeri amaçla kullanılan ARPANET’ten internete uzanan 42 yıllık süreçte yaşadığımız dünyada pek çok şey değişmiştir. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran bu buluş herkes gibi kütüphanecilere de yeni ufuklar açmış, yeni yollar çizmiştir. Gelişen teknolojinin kütüphanelere getirdiği en büyük değişim­lerden biri de dış kullanıcı sayısındaki önemli artış olmuştur. Özellikle kullanıcı memnuniyetini üst seviyede tutmayı hedefleyen her kütüphane için kütüphanelera­rası işbirliği zorunluluk haline gelmiştir.

Bu çalışmada kütüphanelerarası işbirliği türleri açıklanarak 1850 yılından günümüze kütüphanelerarası işbirliğinin kısa tarihçesi anlatılarak günümüz uy­gulamaları hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler


kütüphanelerarası işbirliği; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##