Bilgi Toplumu, Sayısal Uçurum ve Kronik Bilgi Yoksulluğu

Güler Demir

Öz

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, “bilgi”, “bilgi toplumu”, “bilgi çağı”, “sayısal uçurum” ve “bilgi yoksulluğu” gibi kavramları sıklıkla duymaktayız. Öte yandan, hızla gelişen ve çeşitlenen teknolojiler ile gittikçe küreselleşen, küçülen dünya, beraberinde pek çok kolaylığı getirdiği gibi, çok çeşitli sorunları da açığa çıkarmıştır. Sayısal uçurum, bilgi yoksulluğu ve özellikle bilgi yoksulluğunun kronik biçimi, bunlar arasında en fazla öne çıkan sorunlardır. Dolayısıyla, Türk Kütüphaneciliği’nin bu sayısına ilişkin editoryal yazıda, ana hatları ile de olsa anılan konulara kısaca değinmenin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Bilgi toplumu

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.959726
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##