Bilginin Sinerjisi ve COVID-19

Yalçın Yalçınkaya

Öz

Hayat var olmakla değil var etmekle yaşanır. Doğum ile ölüm arasında geçen süre, canlının var olma arayışında kendi alanını/ortamını yaratmaktadır. Canlının belli belirsiz sınırı ve siyah beyaz zamanlarının renkli anı böylece oluşmaktadır. Güne başlayan ve güne bakan her yüz, kendi çabasıyla bilgi yüzeyini geliştirmekte ve derinleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler


Bilginin sinerjisi; COVID-19

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##