Geçmişten Geleceğe Açılan Kapı İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2012-2020

Selçuk Aydın

Öz

Türkiye’ninen önemli üniversite kütüphanelerindenbiri olmasının yanı sıra kanunla görevlendirilmiş derleme kütüphanelerinden de biri olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümanstasyon Daire Başkanlığı, hem koleksiyon hem de hizmet alanının büyüklüğü ile ülkemizin önde gelen bilgi ve kültürel bellek kurumlarından biridir. Sahip olduğuiş yoğunluğuna ve çeşitliliğine bağlı olarak oluşturulan donanımlı birimleri ve nitelikli personeli ile ülke kütüphaneciliğine öncülük eden kurumun 2012-2020dönemindeki faaliyetler kitap haline getirilerekİstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci tarafından bilim ve araştırma dünyasının ilgisine sunulmuş. Geçmişten günümüze kurumsal bir tarihçe niteliğindeki yayın,döneme şahitlik eden kişilerve belgelerden de yararlanılarak hazırlanmış olup, çalışma üç bölümden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İstanbul Üniversitesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##