Bilimsel İletişimin Görünmeyen Eli: Hakemlik

Sümeyye Akça, Müge Akbulut

Öz

Hakemliksistemi bilimsel yayıncılıkaçısından vazgeçilmez olarak görülse de sorunlu tarafları da bulunmaktadır. Bu yazı21-25 Eylül’de kutlananHakemDeğerlendirmeHaftası nedeniyle kaleme alınmıştır.Çalışmadahakemlik sürecinin zayıf yönleri tartışılmış, önerilen modeller aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler


HakemDeğerlendirmeHaftası;açık hakemdeğerlendirme süreci;hakemdeğerlendirmesistemi;editoryal süreç;bilimsel iletişim.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##