Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi Sürecinde Okuma Alışkanlığının Propaganda Posterlerinde Sunumu

Mehmet Ali Gazi, Caner Çakı, Mehmet Ozan Gülada, Gül Çakı

Öz

1966-1976 yılları arasında gerçekleşen Çin Kültür Devrimi (ÇKD), Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) toplumsal ve kültürel yaşamında derin izler bırakmaktadır. Çin Komünist Devrimi'ne ve Mao'nun liderlik kültüne zarar vereceğine inanılan eserler tahrip edilmektedir. Kızıl Muhafızlar'ın (红卫兵) ön planda olduğu devrimde, kütüphaneler ve üniversiteler basılmakta, "eski toplumu" temsil eden yayınlar yakılmaktadır. Ülkede eski ve klasik eserler yasaklanmakta, onların yerine devrimi yücelten yayınları ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca Çin halkının, Başkan Mao'nun Sözleri (毛主席语录) adlı kitabı okuması teşvik edilmektedir. Devrim sırasındaposterler etkili birer propaganda aracı olarak kullanılmakta ve posterler üzerinden Çin halkının neyi okuyup neyi okumaması konusunda mesajlar verilmektedir. Çalışmada propaganda posterleri üzerinden ÇHC'de ÇKD ile birlikte okuma alışkanlığının ne yönde şekillendiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada kota örneklemi kullanılarak belirlenen 9 propaganda posteri, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın kavramları özelinde göstergebilim yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Posterlerde Çin halkının kültürel yönden bir mücadele yaşadığı anlatılmakta, bu mücadeleden de Mao ve devrimi öven yayınları okumasıyla üstün gelebileceği belirtilmektedir Bu şekilde Mao ve devrime bağlı bireylerin oluşmasının amaçlandığı ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Çin kültür devrimi; okuma alışkanlığı; Çin Halk Cumhuriyeti; propaganda; Mao.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.778685
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##