Berin Hoca’yı Anarken

Nazlı Alkan

Öz

Ölümünün ilk yıl dönümünde Hocamız Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’u anmak üzere kaleme alınan bu yazıda onun kendine özgü kişilik özelliklerine değinilmiş, hem kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi alanlarındaki hem de ilgi duyduğu diğer alanlardaki engin bilgi, birikim ve deneyimine vurgu yapılmış, son olarak ölümünün hemen öncesine ait bir anıya yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ; Türk kütüphaneciliği; kütüphanecilik eğitimi; kütüphaneciliğimizin çınarları; Atatürkçü kadınlar.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##