Bir Deneme: Ulusal Biyografi Veri Tabanımız Üzerine

Hakan Anameriç

Öz

Akademik ve popüler çalışmalarda tarihte özgün soyut ve somut ürünleri ile iz bırakmış bireylerin biyografilerinin toplandığı biyografik çalışmaların ulusal ve uluslararası kullanımının son zamanlarda artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle gelişen elektronik yayıncılık olanakları ile birçok yayınevi, veri tabanı üreticisi ve ilgili akademik kurumlar çalışmalarıyla bu kaynaklara daha rahat bir platformda erişime açılması yönünde çaba göstermektedirler. Danışma kaynakları arasında sıklıkla başvurulan biyografi eserlerinin belirlenecek kriterler doğrultusunda kullanıcılarla buluşturulması koordineli ve geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Çalışmada uzun süredir tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen ulusal biyografi veri tabanı/sözlüğü/ansiklopedisinin hayata geçirilmesi için gereken çalışmalara ilişkin öneriler; biyografi eserlerinin gelişimi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki süreci ve ulusal biyografi eserlerimiz bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Biyografik eserler; ulusal biyografi veri tabanı; biyografi sözlüğü; biyografi ansiklopedisi; danışma kaynakları.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##