Sosyal Medyada Kullanıcı Etkileşimi ve İçerik Kategorizasyonu: Ankara’daki Halk Kütüphanelerinin Facebook Gönderilerinin Analizi

Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu

Öz

Etkileşim, paylaşım ve katılım gibi unsurlara dayanan sosyal medya platformlarında kütüphanelerin var olmaları hizmet sunumu ve pazarlamasının yanı sıra kullanıcı beklentilerinin belirlenmesine de katkı sağlayabilmektedir. Bu noktada kütüphanelerin sosyal medya platformlarında ürettikleri içerikler ve bu içeriklere yönelik olarak kullanıcılardan elde edilen etkileşim verileri etki değerlendirme amacıyla kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Ankara’daki halk kütüphanelerinin yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’taki kullanıcı etkileşiminin ve paylaştıkları gönderilerin konu dağılımının betimlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Ankara’daki 10 halk kütüphanesinin Facebook sayfalarındaki gönderiler toplanarak 1739 gönderi ve bu gönderilere ilişkin etkileşim verilerinden oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Veri seti üzerinde öncelikle betimsel analizler yapılmıştır. Sonrasında ise veri setindeki gönderilerin içerikleri metin madenciliği uygulamaları ile analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda gönderilere yönelik genel konu ve alt konu kategorileri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar gönderilerde belirli kütüphanelerin Facebook sayfalarını aktif olarak kullandığını göstermiştir. Sonuçlar ayrıca etkinlik kategorisindeki gönderi içeriklerinin çoğunlukla çocuklar ile ilk ve ortaöğretim düzeyindeki kullanıcılara yönelik olduğunu ortaya koyarken, koleksiyona yönelik gönderi sayısının diğer kategorilere oranla daha az olduğunu yansıtmıştır. Sunulan sonuçlardan hareketle analiz edilen kütüphanelerin gönderilerinin etkileşim sayılarını artırmaları ve bu gönderileri hedef kitlelerine göre çeşitlendirmeleri gerektiği önerilmiştir. Buna ek olarak, kütüphanelerin koleksiyonlarına yönelik gönderi paylaşımlarını artırmalarına ihtiyaç duyulduğu da çalışmada vurgulanmıştır. Çalışmada son olarak kütüphanelerin sosyal medyadaki kullanıcı etkileşimini artırmak ve bu etkileşimin sürdürülebilirliği için bir sosyal medya stratejisi bağlamında hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Halk kütüphaneleri; kullanıcı etkileşimi; sosyal medya; içerik analizi; Facebook.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.706882
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##