Necmeddin Sefercioğlu

Mustafa Akbulut

Öz

Necmeddin Sefercioğlu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1960 yılında mezun oldu. 1962 yılında aynı bölüme asistan olarak girdi. Uzmanlık alanı kataloglama ve sınıflama idi. 1982 yılında Doçent, 1990 yılında da Profesör oldu. 1959-1962 yılları arasında Milli Kütüphane’de çalıştı. Ford Vakfı’nın bir yıllık bursundan yararlanarak 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek kütüphaneleri inceledi. Bölüm dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksek Okulunda da mesleki dersler verdi. Kadrosuzluk nedeniyle 1986 yılında Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda Bölüm Başkanı oldu ve 1998 yılına kadar çalıştı, aynı yıl emekli oldu. Sefercioğlu birçok dergi ve gazetede çok sayıda mesleki yazı yazdı. 4 Nisan 2019’da vefat eden hocamız Karşıyaka’da sonsuzluğa uğurlandı. Ruhu şad olsun.

Anahtar Kelimeler


Necmeddin Sefercioğlu; Türk kütüphaneciliğine kanat gerenler; Türk kütüphaneciliği eğitimi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##