Veri Madenciliği ve Bilgi Merkezleri

Sacit Arslantekin

Öz

Günümüzde bir çok kurum ve kuruluş işlem ve hizmetlerini otomasyona geçirmiş­tir. Bu kurum ve kuruluşlar kullanıcı odaklı olarak faaliyetlerini Internet üzerin­den de sürdürmeye çalışırken, daha büyük kazanımlar elde etme amacındadır. Elde etmek istedikleri kazanımlar kalitelerini arttırmalarının yanında, kullanıcı memnuniyetine de dayanmaktadır. Kullanıcılarının ürün ve hizmetlerinden ne ka­dar yararlandıkları, memnun kalıp kalmadıkları ancak, onların davranışları iz­lenerek ortaya konabilir. Bilgi merkezleri de kullanıcı davranışlarını izleyen ve elde ettiği bilgilere göre işlem ve hizmetlerini geliştiren kurumlardandır. Bilgisa­yara dayalı işler sürecinde otomatik olarak oluşan verinin işlenip analiz edilme­si, bilgi merkezlerine çalışanları ve kullanıcıları hakkında anlamlı bilgiler suna­caktır. İşlemler ve kullanım sırasında oluşan veri büyük bir yığın halinde olup, bu yığından anlamlı veri elde edilmesi bazı özel yöntem ve tekniklerin kullanıl­masını gerektirmektedir. Veri madenciliği oluşan verilerin toplanması, bir yapay zeka aracılığıyla analiz edilmesi ve yorumlanarak amaç ve hedeflere ulaşmada gerekli adımları önermesi sürecidir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##