Bibliyometriye Eleştirel Bir Bakış

Murat Yılmaz

Öz

Bibliyometri, üretilen bilginin çeşitli faktörlere göre dağılımını niceliksel olarak saptayan hem bir inceleme alanı hem de bir araştırma yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, bilimsel bir disiplin olarak bibliyometriyi eleştirel bir yaklaşımla irdelemektir. Bu bağlamda çalışmamızın hipotezi şu şekildedir; “Araştırma ve araştırmacının verimliliğinin değerlendirilmesinde bibliyometrik incelemeler, verimliliğinin niceliksel yönüne daha fazla ağırlık verir. Oysaki araştırma ve araştırmacının verimliliği, sadece niceliksel yönlerle tespit edilmemelidir”. Bu çalışmada bibliyometri ve bibliyometrik incelemelerle ilgili eleştirilerimiz şu şekilde sıralanmıştır:
---Bibliyometriyle ilgili terimsel sorunlar
---Niceliğe verilen öneme ilişkin sorunlar
---Yazarlardan kaynaklanan teknik ve yorumsal sorunlar ve
---Literatürü oluşturan veri tabanlarına ilişkin teknik sorunlar.
Bu çalışma göstermiştir ki araştırma ve araştırmacının verimliliğinin değerlendirilmesinde, sadece niceliksel yönler yeterli olmaz.


Anahtar Kelimeler


Bibliyometri; enformetri; nicelik; nitelik; araştırma verimliliği; araştırmacı verimliliği.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2019.47
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##