ODTÜ Kütüphanesi Mentorluk Uygulaması

Selda Ekici, H. İnci Önal

Öz

Bu çalışma ile Türkiye’deki üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi (BBY) bölümü öğretim programlarının bir parçası olan zorunlu staj derslerinin mentorluk kavramı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kütüphanesinde yapılan stajlara yönelmemizin nedeni, ODTÜ’nün kurum kültürünü kazandırmada ve mesleki becerileri geliştirmede mentorluk yaparak somut adımlar atmasıdır. ODTÜ Kütüphanesindeki staj uygulamalarının öğrencilerin yeteneklerine, mesleki beklentilerine, psikososyal gelişimlerine ve kütüphane personelinin sürece etkisini saptama gereği duyulmuştur. Bu doğrultuda alan yazına dayalı olarak mentorluk kavramı incelenmiş ve 2016-2018 yıllarında ODTÜ Kütüphanesinde staj yapan 36 BBY bölümü öğrencisine anket ulaştırılmıştır. Ankete yanıt veren 35 öğrenciden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ODTÜ Kütüphanesinde staj yapan öğrencilerin ve mentorluk görevini üstlenen çalışanların bu süreç için istekli ve hevesli bir tutum sergiledikleri; mentorluk uygulamasının kariyer ve psikososyal gelişimi destekleyen önemli bir uygulama olduğu; öğrencilerin teoride öğrendiklerini uygulama fırsatı buldukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanları belirledikleri tespit edilmiştir. Bulgular, mentorluk uygulamasının kütüphanecilikte kullanılabilecek etkili bir yöntem olduğunu gösterir niteliktedir. Bu doğrultuda hem çalışan kütüphaneciler hem de kütüphaneci adayları için her ortamda duyurulan ve erişilebilen sistemli mentorluk uygulamalarının geliştirilmesinin ve yaygınlık kazandırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Mentorluk; staj; kütüphanecilik; akademik kütüphane; ODTÜ Kütüphanesi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2019.45
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##