“Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma” Başlıklı Çalışmayla İlgili Düzeltme

Güleda Doğan, Sefa Mustafa Muhammed Anwar DHYI, Umut Al

Öz

Bu düzeltme yazısı “Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmada yer alan bazı dergilerin ad ve ISSN değişikliği nedeniyle Web of Science’tan çıkarılmadığının tespit edilmesi üzerine kaleme alınmıştır. Sözü edilen çalışmada Web of Science’tan çıkarılan dergi bilgileri, liste halinde Clarivate Analytics tarafından hatalı şekilde verildiği için söz konusu dergilere yönelik hatalı saptamalar yer almaktadır. Bu yazıda, söz konusu çalışmanın “Bulgular ve Yorum” kısmı yapılan düzeltmeler sonrasında yeniden düzenlenmiştir. Yapılan yeni analizler ve düzenlemeler, çalışmanın hazırlanmasındaki temel motivasyonu ve ulaşılan sonuçları değiştirmemektedir. Çalışmanın yazarları, Web of Science’ta dizinlenmeye devam eden dergilerin dizinde yer almadığı kanısına sebebiyet veren Clarivate Analytics verilerini kullanmaları nedeniyle, önceki sürüm ile ilgili konunun paydaşlarından özür dilemektedir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##