KUTUP-L ve IFLA-L Tartışma Listelerinin Konusal İçerik Analizi

Ğalas Menge

Öz

KUTUP-L, ülkemizde alanımıza ait ilk tartışma listesi olarak 1991 yılında ortaya çıkmış ve hala aktif olarak kullanılmakta olan bir tartışma listesidir. Bu çalışmada KUTUP-L listesine 2017 yılının ilk dört ayında gönderilen mesajların konuları incelenmektedir. KUTUP-L’ye gönderilen mesajların konularında bir değişiklik olup olmadığının anlaşılması için elde edilen bulgular konu ile ilgili KUTUP-L üzerine yapılmış benzer bir çalışma olan Karabulut (2010) ile karşılaştırılmıştır. Türkiye’de alanımızda gerçekleşen iletişimin uluslararası iletişimden farklı olup olmadığını ortaya koymak için ise benzer bir uluslararası tartışma listesi olan IFLA-L listesine 2017 yılının ilk dört ayında gönderilen mesajların konuları aynı şekilde incelenerek KUTUP-L ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, her iki listenin de aktif olarak duyuru amaçlı kullanıldığını göstermektedir. KUTUP-L’de en çok yer bulan mesajlar vefat/taziye, kutlama ve tebrik mesajları iken IFLA-L’e en çok konferans duyurusu yapma amaçlı mesajlar gönderilmektedir. Yaklaşık 10 yıl önceki KUTUP-L mesajlarının konusal analizinin yer aldığı Karabulut (2010) çalışması ile yapılan karşılaştırma listeye en çok mesaj gönderilen konuların değişmediğini göstermiştir. 2005-2008 dönemi için alan dışı mesaj oranı %44 iken 2017 yılı için bu oran %38 olarak bulunmuştur. Çalışmanın bulguları listelerin alandaki önemli ya da güncel konuların tartışılması amacıyla kullanılmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


KUTUP-L; IFLA-L; tartışma listeleri; konusal içerik analizi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.31
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##