İstanbul Kütüphanelerine Bir Müfettiş Muavini Tayini

Çev.: Emel Altuğ

Öz

Metinde İstanbul’da bulunan kütüphanelere müfettiş muavini atanması ve müfettişin yapacağı işler hakkında bilgi verilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kütüphane işlemleri; İstanbul kütüphaneleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##