54. Kütüphane Haftası Açış Konuşması

Ali Fuat Kartal

Öz

Hızlı bir kültürel değişimin yaşanmakta olduğu günümüzde, toplumların sürekliliğini sağlayan kültürü yaşatma, koruma ve geliştirme görevi olan Kültür Bakanlığı’nın bu görevini ne ölçüde yerine getirip getiremediği tartışılmaktadır. Durum böyle olunca Anadolu'nun çeşitli kültür gruplarının yarattığı kültürel zenginlik son yıllarda giderek zayıflamış ve yoksullaşmıştır. Oysa bu renkler ülkemizin vazgeçilmez zenginliğidir.


Anahtar Kelimeler


Kütüphane Haftası.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.26
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##