Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Dil Üstünde Özdeyişler

Hasan S. Keseroğlu

Öz

İnsanın insan olma özelliklerinden birisi de kullandığı dili ve yabancı dilleri öğrenme becerisidir. İnsan dildeki yaratıcılığını düşünce gücünden çok kültürün ona izin verdiği dilin sınırları içinde kullanır. Kavramları kurduran, yani dili oluşturan da dil ile özdeş sayılan düşünce, mantık, bilgi, anlam, kültür, toplumdur. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında dermeye katılan her yazılı yapıt bilgi uzmanı tarafından dilinin özellikleri bağlamında nitelenir/tanımlanır, sınıflandırılır ve konu başlığı/dizin kavramı verilerek kullanıcıya sunulur. Bilgi uzmanı, dili yalnız bir araç, kurallar bütünü (dilbilgisi) biçiminde sınırlamadan düşünce, anlam, kültür ve kullanıldığı toplumun özellikleriyle değerlendirir. Eline aldığı kaynak amaç- anlam bağlamında dil ile yeniden anlamlandırılıp, adlandırılır. Bilgi ve Belge Yönetimi - dil ilişkisini aforizmalar (özdeyişler) biçiminde denemek isteyen bu çalışma, bilgi uzmanlarının dil-anlam-kültür bağlamında farkındalık ve duyarlıklarına katkı sağlamayı ummaktadır.

Anahtar Kelimeler


Dil; anlam; kültür; düşünce; kütüphane; kataloglama; bilgiye erişim; bilgi uzmanı, bilgi ve belge yönetimi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.24
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##