Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi

Mehmet Ali Akkaya

Öz

İş sağlığı ve güvenliği, günümüz toplum yapısında insana verilen önemin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan ve sürekli gelişen bir çalışma alanı olarak algılansa da aslında insanlık tarihi kadar köklü geçmişi olan bir uygulamadır. Türkiye, bu alanın önem ve gerekliliğinin geç fark edildiği ülkelerden biridir ve konuya ilişkin atılan adımların neredeyse tamamı, son çeyrek yüzyılda yaşanmıştır. Türkiye’de bu konunun yasal zemini, gerçek anlamda 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başlatılmıştır. Kanunun getirmiş olduğu en büyük yenilik, kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan, işletme büyüklüğüne bakılmaksızın tüm sektörlerde çalışanların tamamını kapsaması olmuştur. Bu yenilik, iş sağlığı ve güvenliği disiplini ile uygulamalarının bilgi merkezleri dünyası ile de daha yakından ilişkilendirilmesi gerekliliğinin çıkış noktasıdır. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği disiplin ve olgusuna ilişkin genel bir çerçeve ortaya konularak, bilgi merkezleri özelinde önemi ve gerekliliğine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Araştırma, ağırlıklı olarak betimleme yöntemiyle yürütülmüştür. Bilgi merkezlerinin yönetici ve çalışanlarının yanı sıra kurumların genelinden farklı olarak bir de kullanıcı ayağının olduğu dikkate alındığında, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bilgi merkezlerinde çok daha arzulu ve özenli yer verilmelidir. Bilgi merkezlerinde de iş sağlığı ve güvenliği disiplini oluşturan unsurların ve uygulama süreçlerinin neredeyse tamamının yerinin olması, henüz yeterince kurulamayan ancak en kısa sürede kurulması gereken bu ilişkinin görmezden gelinemeyecek kanıtıdır. Bu noktada yöneticiler, bilgi profesyonelleri ve kullanıcıların yanı sıra yasa koyuculara da ciddi sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler


İş sağlığı; iş güvenliği; iş kazası; meslek hastalığı; bilgi merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.23
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##