Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme

Yaşar Tonta

Öz

Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden birisi o ülkede üretilen bilimsel yayınların sayısı ve kalitesidir. Uluslararası atıf dizinlerinde listelenen bu tür yayınlar bilimsel ve insani gelişme ile ekonomik kalkınma hızının artmasında bir çeşit kaldıraç işlevi görmektedir. Bu yayınlara yapılan atıflar aynı zamanda o ülkenin genelde bilime katkısını göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yayımlanan ve Web of Science atıf veri tabanlarında dizinlenen dergilerin bazı bibliyometrik özellikleri (dergilerin etki faktörleri, makale etki puanları, çeyreklik, yüzdelik ve h dizini değerleri) incelenmektedir. Dergilerin 2006 ile 2015 yılları arasındaki gelişimi ve Thomson Reuters’ın bölgesel genişleme politikasının dergiler üzerindeki etkisi etki faktörüne (ve buna dayanan diğer ölçümlere) göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Bulgular bu dönemde dergilerin etki faktörü değerlerinin, nispeten yükselmekle birlikte, arzu edilen düzeyde artmadığını göstermektedir. Bu dergilerde yayımlanan makalelerin etkisi dünya ortalamasının oldukça altındadır. Bulgular Thomson Reuters’ın bölgesel genişleme politikasıyla ilişkilendirilerek tartışılmakta ve Türkiye’de halen yürürlükte olan akademik yükseltme ve araştırma değerlendirme politikaları bağlamında yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Bilimsel dergiler; bibliyometrik ölçümler; dergi etki faktörü; makale etki puanı; dergi h dizini.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.21
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##