“Yaşama Saygı”, Bilimsel İletişim ve Etik

Zehra Taşkın, Fatih Canata

Öz

Bu sayımızın editoryalini Nobel Barış Ödüllü Albert Schweitzer’in yaşama saygı (reverence for life) felsefesinin etiğin yaşama saygıdan başka bir şey olmadığını hatırlatan sözü ile açmayı uygun gördük. Çünkü bu editoryalde sizler bilimsel iletişim sürecindeki “etik” kavramının her geçen gün nasıl zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığını canlı örnekleriyle bulacak; bizler de bu vesile ile bilimsel çevrelerde akademik yaşama saygı için azami dikkat edilmesi gereken noktaların altını bir kez daha çizmiş olacağız.

Anahtar Kelimeler


Bilimsel iletişim; etik; intihal.

Referanslar

yılda 270 makale yazan akademisyen. (2011). Erişim adresi: https://eksisozluk.com/5-yilda-270-makale-yazan-akademisyen--3201881?p=1

Author Guidelines. (2016). Journal of Documentation. Erişim adresi:http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=jd

Aydın, A.E. (2017, 10 Şubat). Yanıt: EKUAL - iThenticate 2017-2019 aboneliği [Elektronik mesajlaşma listesi mesajı]. Erişim adresi:https://mailman.metu.edu.tr/mailman/private/kutupl/2017-February/010572.html

Balcı, M. (2011, 8 Nisan). Yüksek sayıda makalenin sırrı. Cumhuriyet Bilim Teknik. Erişim adresi:https://plagiarism-turkish.blogspot.com.tr/2011/04/prof-dr-metin-balc-yuksek-sayda.html

Brookshire, B. (2016, 21 Ekim). Blame bad incentives for bad science. Science News: Magazine of the Society for Science and the Public. Erişim adresi:

https://www.sciencenews.org/blog/scicurious/blame-bad-incentives-bad-science

Çukurova Üniversitesi’nin tek yumurta ikizi tezleri. (2017, 2 Mart). Erişim adresi:

https://eksisozluk.com/cukurova-universitesinin-tek-yumurta-ikizi-tezleri

Editör. (2017a, 10 Şubat). EKUAL - iThenticate 2017-2019 aboneliği [Elektronik mesajlaşma listesi mesajı]. Erişim adresi: https://mailman.metu.edu.tr/mailman/private/kutup-l/2017-February/010565.html

Editör. (2017b, 17 Şubat). EKUAL - iThenticate 2017-2019 aboneliği [Elektronik mesajlaşma listesi mesajı]. Erişim adresi: https://mailman.metu.edu.tr/mailman/private/kutup-l/2017-February/010578.html

Göktaş, K. (2016, 29 Haziran). Akademide intihal depremi. Cumhuriyet. Erişim adresi:http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/559487/Akademide_intihal_depremi.html

İnci, O. (2016). Bilimsel yayın etiği. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 282-295.

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2016, 9 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 29913). Erişim adresi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161209.pdf

Öztürk, K. (2012, 9 Ocak). Bilimsel yayın rekoru (Blog yazısı). Erişim adresi:

https://mkoz.wordpress.com/2012/01/09/bilimsel-yayin-rekoru/

Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim adresi:http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

TÜBİTAK ULAKBİM. (2016). EKUAL: Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı. Erişim adresi: http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/lisans-anlasmalari/#ithen

Why bad science persists: Incentive malus. (2016, 24 Eylül). The Economist. Erişim adresi:http://www.economist.com/news/science-and-technology/21707513-poor-scientific-methodsmay-be-hereditary-incentive-malus

Yükseköğretim Kanunu. (1981, 6 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 17506). Erişim adresi:http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/2547-sayili-kanun


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.2
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##