Kolay Okunabilen Materyaller İçin İlkeler

Çev.: Nilay Cevher

Öz

Bu rehberin üç temel amacı bulunmaktadır: 1) kolay okunabilen yayınların doğasını ve neden gerekli olduklarını tanımlamak; 2) bu yayınların hitap ettiği ana hedef gruplarını belirlemek ve 3) kolay okunabilen materyallerin yayıncılarına ve okuma güçlüğü yaşayan bireylere hizmet sunan organizasyonlara ve ajanslara önerilerde bulunmaktır. Kolay okunabilen yayınlar çeşitli düzeylerde okuma güçlüğü çeken bireyler tarafından gereksinim duyulmaktadır. Büyük ölçüde bu grupların gereksinimleri benzerdir ve birden fazla ülkenin kolay okunabilen materyaller üretme konusunda işbirliği yapması mümkündür. Kolay okuma alanında kütüphaneler önemli bir rol oynamaktadır. Bu yayın Kolay Okunabilen Materyaller için İlkeler adlı rehberin ikinci basımıdır. İlk basım 1997’de yayınlandıktan sonra kolay okuma alanında yalnızca teknik çözümler açısından olmayan pek çok gelişme gerçekleşmiştir. Ayrıca engelli bireyler için de durum değişmiştir. Modern toplum hepsinden büyük taleplerde bulunmaktadır, günümüzde engelliler dâhil tüm vatandaşların iyi eğitimli, kendi kararlarını verebilen bireyler olmaları beklenmektedir. IFLA’nın Özel Gereksinimi olan Bireylere Kütüphane Hizmetleri Bölümü’nde çalışan bir grup bu Rehberin gözden geçirilmiş halinden sorumludur. Bu çalışma grubunda çalışanlar Misako Nomura (Japonya), Gyda Skat Nielson (Danimarka), ve Bror Tronbacke (İsveç). Bu ilkelerin, kolay okunabilen materyaller ile ilgili yayınları tüm dünyada teşvik edeceğini ve onlara katkıda bulunacağını ve yayın ve destek çalışmalarına yararlı bilgiler sağlayacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler


Kolay okunabilen materyaller; okuma güçlüğü; engelli; IFLA.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.v31i1.2775
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##