Süreli Yayınların Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Kemal Ermiş

Öz

Akademik çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda vb. tüm araştırma faaliyetlerin­de süreli yayınlar en güncel bilgileri vermesi bakımından en fazla kullanılan kay­naklardır. Buna paralel olarak süreli yayınlar diğer kaynaklara oranla giderek artan maliyetleriyle en pahalı kaynaklar haline gelmiştir. Süreli yayınların mali­yetlerindeki bu artış bütçe problemleriyle uğraşan kütüphaneleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bunu sonucunda bazı süreli yayınların aboneliklerinin iptali yoluna gidilmiştir. Abonelik iptal kararlarının verilmesi ise detaylı bir değerlendirme çalışmasının gerekliliğini ve önemini ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada süreli yayın değerlendirme yöntem ve tekniklerinin önemi hakkın­da bilgi verilmiş ve belli başlı yöntemler açıklanmıştır. Daha sonra bazı yabancı uzmanların değerlendirme çalışmalarına getirdikleri yaklaşımlardan örnekler verilmiştir. Son olarak ideal bir süreli yayın değerlendirme çalışması gerçekleş­tirmek ve en sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek amacıyla öneriler getirilmiştir.

 


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##