İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme

Fahrettin Özdemirci

Öz

Bu çalışmada, belge yönetimi için ilk uluslararası standart olan ISO 15489’un hazırlık çalışmaları, içeriği ve belge yönetimine kazandırdığı yeni boyut irdele­nerek, arşiv yönetimi ile ilişkisi açıklanmıştır. Standardın ülkemiz belge ve arşiv yönetimi uygulamalarına sağlayacağı katkılar üzerinde durulmuş ve yapılması gerekenler konusunda önerilere yer verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Belge Yönetimi; Arşiv Yönetimi; Standartlar

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##