Kütüphanecilik Bağlamında 64. Hükümet Programı

Şenol Karadeniz

Öz

Bu çalışmada, 64. Hükümet Programı’nın kütüphanecilikle ilişkili olabilecek boyutlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Program, doğrudan kütüphanecilik teriminin geçtiği bölümler ve kütüphanecilik ile ilişki olabilecek bölümler olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Programda önerilen tedbirlerin kütüphanecilik ile ilişkisi ortaya konulmuş ve öneriler getirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Bilgi politikaları; hükümet programı; kütüphane; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##