Ateist ve Teist Perspektiften İnsanın Yaratılışı ve Düşünce Özgürlüğünün Doğuşu

Murat Yılmaz

Öz

Bu yazının amacı, düşünce özgürlüğünü ateist ve teist perspektiften irdelemektir. Bu bağlamda çalışmamızın hipotezi şu şekildedir; insan, yaratılışı gereği düşüncelerinde, düşüncelerini ifade etmede ve yaymada özgürdür.
Hipotezi test etmek için bu yazımızda önce Antik Yunan dininde Prometheus’un tanrı Zeus’tan ateşi çalması ve yaratılmış ilk kadın olan Pandora’nın hikâyesini irdeledik. Ardından bu iki hikâyenin ışığında insanın özgür iradesini tartıştık. Daha sonra Kur’an ve Tevrat’ta anlatılan Adem’in yaratılışı konusunu ele aldık. Ardından ilgili ayetler ışığında insanın iradesini tartıştık.
Çalışmamızda daha sonra insanı şekillendiren natüralizm, materyalizm, sosyalizm, kapitalizm, historizm ve biyolojizm akımlarını ele aldık. Son olarak düşünce özgürlüğü konusunda kütüphanecilerin karşılaşacakları çeşitli örnekleri tartıştık.
Nihayetinde bu çalışma göstermiştir ki özgür düşünce insanın yaratılışından kaynaklanır ve özgür düşüncesini koruyabilmesi için insanın doğal, ekonomik, tarihsel ve biyolojik şartlardan kendisini kurtarması gerekir.

Anahtar Kelimeler


Düşünce özgürlüğü; ateizm; Kur’an; Tevrat; Prometheus; Zeus; natüralizm; materyalizm; sosyalizm; kapitalizm; historizm; biyolojizm; kütüphanecilik.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##