E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı

Fatih Rukancı, Hakan Anameriç

Öz

1450’li yıllarda Johann Gutenberg' in mat bra makinesini icat etmesiyle oldukça büyük bir gelişim gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilgi teknolojilerine para­lel olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin son halkasını kitap endüst­risinde ve yayıncılık sektöründe devrimsel bir nitelik taşıyan elektronik kitaplar oluşturmaktadır. Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan e-kitap teknolojisi, bir takım avantaj ve dezavantajlarıyla beraber birçok yeni e- kitap okuma cihazının akademik ve gündelik yaşantımıza girmesine neden olmuş­tur. E-kitaplar, günümüzde yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında ge­lişme göstermekte, gün geçtikçe artan sayılarıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmektedir. Basılı kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan bu tek­nolojinin zamanla bilgi edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerimizi değiştirmesi ka­çınılmazdır. E-kitapların yaygınlaşması, bilgi merkezlerinde kullanıcı hizmetleri ve teknik hizmetlerdeki işlemlere yeni bir boyut kazandıracaktır.


Anahtar Kelimeler


e-kitap; elektronik yayıncılık; e-kitap okuma cihazları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##