Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi’nden Ulusal Tez Merkezi’ne Doğru

Erol Yılmaz

Öz

Tezler,akademik çalışmalar başta olmak üzere, araştırmacılar için önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu makalede, Türkiye’deki lisansüstü tezlerin bibliyografik dene­timi konusunda yapılan çalışmalara kısaca değinilmiştir. Ardından konu, ülke­mizdeki en geniş tez koleksiyonuyla 1987 yılından beri ülke geneline bilgi hizme­ti vermekte olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bağlamında irdelenmiştir. Daha sonra söz konusu kurumun Ulusal Tez Merkezi (UTM) yapısına dönüşmesi ve daha verimli hizmetler sunmasının önündeki sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sıralanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Lisansüstü Tezler; YÖK Dokümantasyon Merkezi; Ulusal Tez Merkezi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##