Türkiye Yazmalarının Sayısallaştırılması

Selenay Aytaç

Öz

Bu makalenin amacı, Türkiye'de, kütüphanelerinde yazma eser bulunan kütüp­hanecilerin, bu nadir eserleri sayısallaştırmalarına ilişkin yönlendirici bilgiler vermektir. İlk olarak, yazmaların sayısallaştırılmasıyla ilgili genel bilgi verilmiş ardından, sayısallaştırma çalışmalarıyla ilgili teknik gereklilikler irdelenmiş, uluslararası sayısallaştırma projelerinden bahsedilmiştir. Son olarak, Türki­ye'deki yazmaların sayısallaştırılması için mevcut duruma öneriler getirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Sayısal Kütüphaneler; Sayısallaştırma; Yazmaların Sayısallaştırılması; Sayısal Koleksiyonların Yönetimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##