An Evaluation of the American Models of Public Library Service for Disabled Users for Poland

Malgorzata Fedorowicz

Öz

Engellilere yönelik hizmetler, halk kütüphanesi faaliyetlerinin çok önemli bir parçasıdır. ABD, Kanada ve İskandinav ülkelerinde bu kullanıcı grubuna yönelik halk kütüphanesi hizmeti sunmak büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, halk kütüphanelerinde verilmekte olan kütüphane hizmetlerine yönelik üç Amerikan modeli tartışılmaktadır. Bunlar; dışarıya sağlanan kütüphane hizmetleri, başka bir ifade ile dış erişim programı; özel eğitim merkezlerine yönelik hizmetler ve kütüphaneyi kullanan okuyuculara verilen standart hizmetlerin kütüphane içinde aynı koşullarda engellilere sağlanmasını içeren tümleşik hizmetlerdir. Çalışmada ayrıca, Sovyetler Birliği’nin parçalanması ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Polonya’nın, yıllarca geri kalmışlığın etkilerini en aza indirerek, halk kütüphane sistemine bu modellerin uygulanması ve bu uygulamaların nasıl yapılacağından bahsedilmektedir


Anahtar Kelimeler


Engellilere yönelik kütüphane hizmetleri; Halk kütüphaneleri; Halk kütüphanesi hizmeti; Polonya halk kütüphaneleri; Polonya’da engelli kütüphane kullanıcıları

Tam Metin: PDF PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##