Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi

Hüseyin Odabaş

Öz

Internet ve bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler, bütün alanlarda olduğu gi­bi, eğitimde de köklü değişimlere neden olmuştur. Internet’in eğitim alanında kullanılmaya başlamasıyla, o zamana kadar çözüm getirilemeyen bazı eğitim so­runlarına çözümler bulunmuştur. Geleneksel modellerin yanısıra, çağdaş yön­temleri uygulayarak daha etkin ve verimli bir eğitimin verilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu makale, uzaktan eğitimin ne olduğu, ortaya çıkışı, Internet’e da­yalı uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajları üzerinde durmaktadır. Ayrıca, uzaktan eğitim programlarının Türkiye’nin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde uygulanabilirliği de ele alınmış; bu açıdan bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Uzaktan Eğitim; Uzaktan Öğrenim; Internet Tabanlı Eğitim; Bilgi Bilimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##