Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler II: Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi

Özgür Külcü

Öz

Çalışmada genel olarak; arşivlerin toplumsal rolü, bu rolü ortaya çıkaran ve etki­leyen etkenler ve genel olarak bu rolün geçmişten günümüze değişiminde gözle­nen eğilimler yansıtılmaya çalışılmaktadır. Çalışmada çağdaş uygarlığın gelişi­minde modern kurumların ve buna bağlı ilişkilerin değişimi, belirli bir kurum ve hizmet sektörü baz alınarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, 1798 Fransız Devrimi ve ilgili sürecin arşivciliğe etkisi değerlendirilmekte, ilgi­li dönemde gerçekleşen sosyal değişimler ve bu değişimlerde arşivlerin rolü İn­celenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Arşiv Tarihi; Arşiv Sosyolojisi; Aydınlanma ve Rönesans; Fransız Devrimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##