Avrupa Birliği Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Değerlendirme

Bülent Yılmaz

Öz

Türkiye, AB devlet ve hükümet başkanlarının aldıkları karar ile 3 Ekim 2005 tarihinde AB ile katılım müzakerelerine resmen başlamıştır. Bu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne katılım süreci açısından yeni bir aşama anlamına gelmektedir. Bu aşamadan itibaren Türk halk kütüphaneleri ilgili konu başlığı (Eğitim ve Kültür) altında değerlendirilmeye başlanacaktır. Çalışmamızda, Türk halk kütüphaneleri kütüphane sayısı, derme, personel, finansal olanaklar, kütüphaneci, kullanım unsurları açısından AB ülkeleri ile niceliksel bir temelde karşılaştırılmıştır. Sonuçta, Türkiye ile AB ülkeleri arasında halk kütüphaneleri açısından ciddi farklar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu fark özellikle kütüphaneci personel ve halk kütüphanesi kullanımında artmaktadır.


Anahtar Kelimeler


kütüphaneleri; Avrupa Birliği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##