MALİYET ANALİZİ

Yaşar Tonta

Öz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Mer­kezi Kütüphanesinde 1981/1982 ma­li yılında ödünç verilen bir yayının (kitap veya süreli yayın) ödünç ver­me birim maliyeti yaklaşık 27 lira olarak bulunmuştur. Birim maliyet, bir yayının ödünç verilmesi için har­canan personel, araç-gereç, kırtasi­ye giderleri ve genel giderler ayrı ayn hesaplanarak ortaya çıkarıl­mıştır. Yakıt, aydınlanma, su, tele­fon ve sigorta giderleri birim ma­liyete dahil edilememiştir. (9 ref.)


Anahtar Kelimeler


kütüphanelerde maliyet analizi; kütüphanelerde maliyet hesaplaması

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##