Türk Kütüphaneciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

İrfan Çakın, Osman Ersoy, Hilmi Çelik, Hasan Duman

Öz

Raporda, çevresel öğeler, toplumda kütüphane ve kütüphaneci anlayışı, kütüphanecilerin statüleri, sorunların belli başlı kaynakları olarak belirlenmiştir. Toplum kütüphaneciyi hala kitapların koruyucusu olarak görmektedir. Dolayısıyla kütüphaneciye verilen değer, ödenen ücret, kütüphanelere ayrılan tahsisatlar da bu anlayışın sınırları içinde kalmaktadır. Öte yandan temel işlev olan bilgi sağlama ise dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinden ¡^eklenmektedir. Kütüphane ve bilgi hizmetleri birbirinden ayrı düşünülemez. Sorunların çözümlenmesi için, lisans, lisans üstü ve kurum içi eğitim alanlarında düzeltmeler yapılması, yasa, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemelerin incelenerek gerekli değişiklerin yapılması ve mesleki derneklerin yapılarının ve etkinlik alanlarının gözden geçirilmesi önerilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##