İstanbul’da Kütüphane Sistemi Planlaması

Vedia Dökmeci

Öz

İstanbul hızla büyüyen bir kent olup, gelişen alanlarda alt yapı ve sosyal hizmet kurumlarının planlanmasına ivedi gereksinim vardır. Kütüphaneler, kırsal alanlardan kente göç eden kişilerin eğitimi, kültürel gelişimi ve kent yaşamına uyum sağlamaları açısından önem taşımakta­dırlar. Ayrıca, büyük kentlerde bilgi ağlarına erişim ekonomik gelişim açısından bir gerekliliğe dönüşmüş olup, bu tüm ülkeler için geçerlidir. İstanbul’da kütüphaneler nüfus yoğunluğu ile oranlı bir dağılım göstermemektedir. Bu makale İstanbul için bir kütüphane sistemi plan­lanmasını öngören bir proje ile ilgilidir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##