Teknostres

Hatice Fatoş Gür Akınoğlu

Öz

Bu çalışmada, Türkiye 'deki kütüphane, dokümantasyon ve enformasyon merkez­lerindeki personel, kullanıcı ve yöneticileri etkileyen TEKNOSTRES’in kaynakları ele alınmaktadır. Yöneticilere yönelik öneriler, TEKNOSTRES’e maruz kişilerle yapılan görüşmeler ve kişisel izlenimlere da­yanılarak yapılmaktadır. Çalışmanın so­nunda, konferans sırasında dinleyicilere dağıtılan ve onlardan gelen cevaplarla birlikte TEKNOSTRES 'in kaynakları ve göstergeleri, EK’ler bölümünde, veril­mektedir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##