Bilgi Ağları ve Kütüphanelerarası İşbirliği

Yaşar Tonta

Öz

Çalışmada kütüphanecilik alanında yepyeni işbirliği olanakları yaratan bilgi ağlan üzerinde durulmaktadır. Çeşitli ağ tür ve yapılarından ta­saca söz edilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası ağlar aracılığıyla gerçek­leştirilen işbirliği çalışmalarına değinilerek belli başlı üniversite ve araş­tırma kurumlan ağlarının (ARPANET, JANET, EARN, BITNET) hizmetleri tanıtılmaktadır. Üzerinde durulan konular arasında «akıllı geçit»lerin işlev­leri, elektronik posta kolaylıktan ve halka açık çevrimiçi kataloglar da yer almaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ağlara dayalı kütüphaiıelerarası İşbirliği projelerinden örnekler verilmektedir: Japonya’daki Bibliyografik BİIgi Merkezi’nin, İngiltere’deki BLCMP ve SWALCAP gibi belli başlı koope­ratiflerin etkinlikleri ve çalışma biçimleri açıklanmış ve ABD’deki bu alan­daki en ileri projelerden birisi olan Bağlantılı Sistemler Projesi’nden de söz edilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##