TÜRKİYE'DE OKUL KÜTÜPHANELERİNİN HİZMET VERMESİNİ ETKİLEYEN YÖNETİMSEL FAKTÖRLER

H. İnci Önal

Öz

Okul kütüphanelerinin etkin ve verimli hizmetler vermesinde yönetimsel faktörlerin önemi büyüktür, £ğitim politikası, yönetimle ilgili ilkeler, teşkilat ye görevler, yönetmelikler ve genelgeler yönetimsel faktörleri meydana getirmektedir. Çalışmamızda, yönetimsel faktörlerin Türkiye’deki etkinliği incelenmiştir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##