KÜTÜPHANENİN TOPLUMSAL KONUMU VE İŞLEVLERİ

İrfan Çakın

Öz

Kütüphaneyi diğer toplumsal kuramlardan ayıran en önemli özellik, O nun toplumun gereksinim duyduğu bilgileri karşılamaya yönelik hizmetler veren bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda çalışmanın amacı, kütüphane kurumunun yapısal1 özellikleri ile işlevlerinin neler olduğunu belirlemeye çalışmaktır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##