Üniversite Kütüphanelerinde Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları

Gülbün Baydur

Öz

Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları’mn; üniversite kütüphanelerinde doğru yorumlanmasının uygulamada doğuracağı sonuçlar : Uluslararası ka» bul edilmiş standartlara dayalı bibliyografik kayıtlar. Üniversite kütüpha­nelerinde elle ya da bilgisayarlarla üretilebilecek kayıtlarda birlik: Otoma»' yona geçişte AACR2 kullanılabilirliği.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##