Beyazıt Devlet Kütüphanesi - Karşılaştırmalı Bir Çalışma:1982-2003

Hülya Dilek Kayaoğlu

Öz

İstanbuVun kültür yaşamının vazgeçilmez bir parçası olması gereken Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin bu çalışmaya konu seçilmesindeki amaç, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'yla (1934) düzenli ve sürekli olarak dermesini geliş­tirme olanağına sahip kılınmış olan bu kütüphanenin, İstanbul halkına yeni ya­yınları sunma konusundaki başarısızlığının nedenlerini bulmaktır. Kütüphanenin 1982-2003 yıllarına ait verilerine dayanarak yapılan karşılaştırmanın sonuçları göstermektedir ki, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’rıde 21 yıl önce de saptanmış olan sorunlara yenileri eklenmiş; kütüphane hizmetleri, halkın bilgi ihtiyaçlarını kar­şılayacak biçimde örgütlenememiş; kütüphanenin okurla ilişkisi de kesilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Beyazıt Devlet Kütüphanesi; bilgiye erişim; halk kütüphaneleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##