Alman Kütüphaneciliği ve Münih Kütüphaneleri

Osman Ümit Özen

Öz

Münih’te Merkez Halk Kütüphanesi ile birlikte yirmiyedi belediye kütüphanesi vardır. Bunlarla birlikte Bayern Eyaleti Milli Kütüphanesi, 1 Üniversite, 1 teknik yüksekokul, 1 müze kütüphanesi kentin en önemli kütüphaneleri sayılmaktadır. Şehirde bulunan halk kütüphanelerinin tümü Belediye tarafından kurulmuş ve finanse edilmektedir. Halk kütüphaneleri arasında bulunan bilgisayar ağı henüz sadece ödünç verme işlerinde kullanılmaktadır. Bayern Milli Kütüphanesi Bayern Kralı Ludving tarafından kurulmuş, I9.y.y.'da Milli Kütüphaneye dönüştürülmüştür, günümüzde 6 milyon materyalden oluşan bir koleksiyona sahiptir ve 500 personel çalışmaktadır. Kütüphane, bilgisayarla Avrupa'daki birçok önemli kütüphane ve Amerikan Kongre kütüphanesi ile bağlantılıdır. Münih Maximillam Üniversitesi'nin hem bir merkez kütüphane, hem de enstitü kütüphaneleri vardır. Merkeze kütüpahene iki kısımdan oluşmaktadır. Birimci kısımda ödünç verme servisi, kataloglar ve yayın tarama-çıktı alma amacıyla kullanılan bilgisayarlar vardır, ikinci kısım ise danışma kaynaklarının bulunduğu referans kısmından oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi de Bayern Milli Kütüphanesi'nin bağlı olduğu bilgisayar ağı içinde yeralmaktadır. Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden birisi olan Deutsches Museum'un bir de kütüphanesi vardır. Kütüphane, teknik yayınlardan oluşan 700 bin materyallik bir koleksiyona sahiptir.

Alman Kütüphaneciliği Türk Kütüphaneciliği ile karşılaştırıldığında, teori açısından pek büyük fark göremiyoruz. Ama, uygulamada, kütüphanelerde okuyucuya sunulan hizmetin genişliği, mekanların rahatlığı ve çekiciliği Alman Kütüphanelerini öne çıkarmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##