Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dalla nın/Bölümlerin in Tercih Edilme Eğilimleri: 1988-1991

Bülent Yılmaz

Öz

Türkiye 'de Kütüphanecilik Bölümlerinde Ar­şivcilik ile Dokümantasyon-Enformasyon Anabilim Dallarmm üniversite düzeyinde öğretime açılması öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında tercihlerini etkilemiştir. Bu çalışmada bu üç dalda eğitim veren 4 üniversitede her bir dalın tercih edilme oranları ve öğrencilerin her bir dala yerleştirilme oranları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İki yeni dalın açılması ile kütüphaneciliğe gösterilen ilginin azaldığı ve bu dallar içinde en çok Dokümantasyon- Enformasyon ’un yeğlendiği saptanmıştır. Bununla birlikte her üç dalda da tercih ya­parken daha çok puan türü, tercih yüzde si ve genel kontenjan gözönüne alınmakta ve öğrenciler bu bilim dallarına istemeden girmektedirler. Bulguların ışığında her üç dalda da aynı puan türü ve tercih yüzdesi- nin kullanılması; bilgi toplumunda bu meslek alanlarında teknoloji kullanımının artması nedeniyle Sosyal ya da Türkçe- Sosyal yerine, Matematik, Fen veya Türkçe- Matematik puanları ile öğrenci alınması; kontenjanları azaltma veya tercih yüzdele- rini düşürme olanağı verecek koşulların yaratılması; ders programlarının gelişti­rilmesi; ve adayların tercihlerini yapmadan önce bu bilim dalları hakkında bilgilendiril­meleri önerilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##